Metizoft Signs New Supplier Agreement

An english version of the text is available below.

Metizoft er glade for å kunne annonsere at vi har inngått en ny leverandøravtale med R&M Ship Interior. Avtalen dekker tjenestene IHM (Inventory of Hazardous Materials), Non-Asbestos, MED og Greenlogger DMS. R&M Ship Interior leverer skipsinteriør til et bredt utvalg av fartøy i den maritime industrien.

English version:

Metizoft is pleased to announce that we have entered into a new supplier agreement with R&M Ship Interior. The agreement covers the IHM (Inventory of Hazardous Materials), Non-Asbestos, MED and Greenlogger DMS services. R&M Ship Interior delivers ship interior to a wide range of vessels in the maritime industry.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 28.04.2017
  • Ecocircle Supplier
  •  

News Search

Related services