IHM Service for Bourbon Offshore

Norsk tekst nederst på siden.

Effective and sustainable

- We feel secure that Metizoft keeps our supply chain safe and in compliance with current regulations. We can focus on our core business and be sure our fleet operates sustainably regarding hazardous material on board our vessels, says CEO Bjørn Remøy, Bourbon Offshore Norway.

Metizoft has extensive experience in developing IHM (Inventory of Hazardous Materials) solutions for the maritime industry as one of the first suppliers in the market.

- Metizoft simplifies the documentation process and ensures constant IHM compliance, reducing costs and potential failures. We meet every requirement according to IHM needs and are certified by all major class societies, says CMO Øyvind Sundgot, Metizoft AS.

EU Ship Recycling Regulation

EU-flagged vessels of 500 GT and over will be required to carry an Inventory of Hazardous Materials (IHM) according to the new EU Ship Recycling Regulation.

- Our team of HazMat Experts ensure that all documentation follows regulations and class rules, so our customers always are prepared for port state controls and class surveys. Our customer portal, Metizone, gives accessibility to updated IHM reports 24-7, says Øyvind Sundgot.

The EU SRR place responsibility on ship owners, ship builders, suppliers, recycling facilities and national authorities to ensure the safe and environmentally viable management of hazardous materials as well as the sustainable recycling of ships.

Norsk tekst:

Avtale om IHM-tjenester for Bourbon Offshore

Bourbon Offshore og Metizoft AS har signert avtale om IHM-tjenester. Dette innebærer inspeksjoner, registrering og vedlikehold av farlig materiale om bord skip. Bourbon Offshore Norway har 10 skip i flåten sin.

Effektiv og bærekraftig

- Vi føler oss trygge på at Metizoft holder forsyningskjeden vår trygg og i samsvar med gjeldende regelverk. Vi kan fokusere på vår kjernevirksomhet og være sikre på at flåten vår opererer bærekraftig når det gjelder farlig materiale ombord våre skip, sier administrerende direktør Bjørn Remøy, Bourbon Offshore Norway.

Som en av de første leverandørene i markedet har Metizoft lang erfaring med å utvikle IHM-løsninger for den maritime bransjen. IHM står for Inventory of Hazardous Materials.

- Metizoft forenkler dokumentasjonsprosessen og sikrer konstant IHM-samsvar, reduserer kostnader og mulige feil. Vi oppfyller alle krav i henhold til IHM-behov og er sertifisert av alle store klasseselskap, forteller Øyvind Sundgot, markedsdirektør i Metizoft AS.

EU-regelverk for resirkulering av skip

EU-flaggede skip på 500 GT og over vil bli pålagt et gyldig IHM-sertifikat med utfylt IHM Part I ombord, i henhold til den nye EU Ship Recycling Regulation.

- Vårt team av HazMat-eksperter sørger for at all dokumentasjon følger gitt regelverk og klasseregler, slik at våre kunder alltid er forberedt på havnekontroller og tilsyn av klasseselskap. Vår kundeportal Metizone gir tilgjengelighet til oppdaterte IHM-rapporter 24-7, sier Øyvind Sundgot.

EUs SRR pålegger skipseiere, skipsbyggere, leverandører, resirkuleringsanlegg og nasjonale myndigheter å sikre en sikker og miljømessig levedyktig håndtering av farlige materialer samt bærekraftig resirkulering av skip.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 06.10.2020
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services