Metizoft Inspects Statsraad Lehmkuhl

Norsk tekst ligger nederst.

Metizoft will deliver its IHM Life Cycle Solution to the sailing ship Statsraad Lehmkuhl, which includes an IHM inspection and subsequent IHM updating and maintenance. The IHM inspection of the ship will be performed this week already.

“Statsraad Lehmkuhl is the oldest ship and a unique ship in our portfolio. We’re happy to contribute to making this ship even greener,” says CMO Mr. Øyvind Sundgot.

Statsraad Lehmkuhl will embark on its first circumnavigation of the Earth, “One Ocean”, in 2021. As part of this journey, Statsraad Lehmkuhl will function as a research vessel. The research includes data collection to register environmental status and human impact on the ocean and marine life.

Norsk tekst:

Metizoft skal levere sin IHM Life Cycle Solution til seilskuten Statsraad Lehmkuhl, inkludert IHM-inspeksjon og påfølgende IHM-oppdatering. IHM-inspeksjonen av skipet vil bli gjennomført allerede denne uken.

"Statsraad Lehmkuhl er det eldste skipet og et unikt skip i vår portefølje og vi er glade for å kunne bidra til å gjøre henne enda grønnere", sier markedssjef Øyvind Sundgot.

I 2021 legger Statsraad Lehmkul ut på sin første jordomseiling, «One Ocean». Som en del av denne jordomseilingen vil Statsraad Lehmkuhl også fungere som et forskningsfartøy, der man blant annet skal samle inn data om miljøstatus og menneskeskapt påvirkning på hav og marint miljø.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 25.06.2020
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services