Agreement With Havila Shipping

Havila Shipping ASA and Metizoft AS have entered into an agreement on IHM inspections and maintenance. Havila has a fleet of 23 offshore vessels.

Norsk tekst:

Havila Shipping ASA har valgt den lokale aktøren Metizoft AS for å gjennomføre IHM-inspeksjoner og oppdatering av IHM for sine fartøy. I disse korona-tider er det veldig gledelig for Metizoft å kunne inngå en slik kontrakt med sin «nabo» på Mjølstadneset.

«Fra 31. des. 2020 må alle fartøy som anløper EU-havn ha et oppdatert og vedlikeholdt IHM på plass. Vi har vurdert markedet og funnet at det er Metizoft som har beste løsningen. De er også den leverandøren som har holdt på lengst med dette.

Ved å bruke de på vedlikehold av IHM kan mannskapet om bord våre fartøy ha fokus på båtdrift, i visshet om at regelverket er ivaretatt til en hver tid. Vi ser ellers verdien av at Metizoft ligger «rett over gata». Da er veien kort for begge om der skulle være noe å diskutere», sier Sveinung Gjelseth, teknisk inpsektør i Havila Shipping.

Metizoft er allerede i gang med å inspisere Havila-fartøy, så kontrakten bidrar dermed til å holde aktiviteten på et visst nivå. Metizoft har de siste årene bygd opp et team på 10 IHM-inspektører stasjonert på Mjølstadneset.

Sertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren (bildet) var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip.

«Å få til avtaler med lokale redere i disse korona-tider er svært kjærkomment. Det er viktig å spille på lag der det er mulig. Norge er vårt kjernemarked og det jobbes kontinuerlig med å tilby vår bistand til norske redere», sier Øyvind Sundgot, Markedssjef i Metizoft AS.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 15.05.2020
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services