Havfisk Fleet Gets IHM Life Cycle Solution

Norsk versjon av teksten ligger nederst på siden.

Metizoft is happy to announce that the company will deliver its IHM (Inventory of Hazardous Materials) Life Cycle solution to Havfisk's fleet of nine trawlers. Havfisk is the largest trawler company in Norway.

As part of the IHM Life Cycle solution, Metizoft will perform IHM inspections onboard Havfisk's vessels and create IHM reports which will be the basis for getting certified by a class society.

Once a vessel has a certified IHM, Metizoft will act as a designated person on behalf of Havfisk to keep the IHM continuously up to date throughout each vessel's life cycle.

Metizoft is pleased to see that an increasing number of fishing vessels are using our IHM service to be in compliance with IMO's Hong Kong Convention for the safe and environmentally sound ship recycling and EU's new Ship Recycling Regulation.

Nor-Shipping 2019

We want to invite you to our stand #C05-14 at Nor-Shipping 2019 for a non-binding conversation about Metizoft's services for shipowners, shipyards and suppliers.Norsk versjon:

Metizoft er glade for å kunne annonsere at selskapet skal levere sin IHM livssyklus-løsning til Havfisks flåte bestående av ni trålere. Havfisk er det største trålerselskapet i Norge.

Som en del av IHM-løsningen vil Metizoft utføre IHM-inspeksjoner ombord i Havfisks fartøyer og lage IHM-rapporter som vil være grunnlaget for å bli sertifisert av klasseselskap.

Når et fartøy har et sertifisert IHM vil Metizoft fungere som "ansvarlig person" på vegne av Havfisk for å holde IHM kontinuerlig oppdatert gjennom livssyklusen til hvert enkelt fartøy.

Metizoft er fornøyde med å se at et økende antall fiskebåter bruker vår IHM-tjeneste for å overholde IMO's Hong Kong-konvensjon for trygg og miljøvennlig resirkulering av skip og EU's nye regelverk for skipsresirkulering.

Nor-Shipping 2019

Vi ønsker å invitere deg til vår stand #C05-14 på Nor-Shipping 2019 for en uforpliktende prat om Metizoft's tjenester for rederier, verft og leverandører.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 29.05.2019
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services