Metizoft Signs Agreements With DOF and Teigenes

Metizoft has entered into IHM (Inventory of Hazardous Materials) agreements with the shipowners DOF and Teigenes.

The new EU Ship Recycling Regulation has recently been adopted into Norwegian law. Metizoft is prepared to do the IHM Maintenance on behalf of all types of shipowners, and today handles this on behalf of shipowners in a range of segments: cruise, fishery, offshore and seismic, shipping, well boats, Coast Guard, and tugs.

For further information, please contact CEO Gry Cecilie Sydhagen (Phone: +47 48 22 66 97, Email: gry.cecilie.sydhagen@metizoft.com) or CMO Øyvind Sundgot (Phone: +47 41 77 77 55, Email: oyvind.sundgot@metizoft.com).

Norsk versjon:

Metizoft har inngått avtaler på IHM (Inventory of Hazardous Materials) med rederiene DOF og Teigenes.

Det nye EU-regelverket for grønn skipsresirkulering har nylig blitt tatt opp i det norske lovverket. Metizoft står klare til å håndtere IHM på vegne av alle typer rederier, og håndterer i dag dette på vegne av rederier i en rekke forskjellige segmenter: cruise, fiskeri, offshore og seismikk, handelsfartøy, brønnbåter, kystvakt og taubåter.

For ytterligere spørsmål angående disse avtalene, ta kontakt med CEO Gry Cecilie Sydhagen (Tlf: 48 22 66 97, E-post: gry.cecilie.sydhagen@metizoft.com) eller markedssjef Øyvind Sundgot (Tlf: 41 77 77 55, E-post: oyvind.sundgot@metizoft.com).

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 17.12.2018
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services