Metizoft and Viking Line Sign IHM Agreement

Norsk tekst i bunnen av artikkelen

“We are pleased to see that more and more cruise companies see the benefit of using Metizoft’s experience and turnkey solution for maintenance and updating of the Inventory of Hazardous Materials (IHM) as regulated by EU’s Ship Recycling Regulation”, says Chief Marketing Officer at Metizoft, Mr. Øyvind Sundgot.

Viking Line operates seven cruise ships in the Baltic Sea, all of which will receive HazMat inspections and subsequent IHM updating by Metizoft. The first ship to be handled by Metizoft is M/S Viking Cinderella, which sails between Mariehamn and Stockholm.

“We see IHM maintenance as not part of our core business so we are satisfied to reach an agreement with Metizoft who has long experience in doing this as their main job”, says Fleet Manager at Viking Line, Mr. Joacim Westerlund.

Metizoft’s turnkey solution will ensure that Viking Line’s ships will comply with regulations related to the IHM throughout each ship’s lifecycle. With more than ten years of experience in the field, the company’s solution is tried and tested across several segments of the maritime industry. It’s also approved by several class societies, including DNV GL, Lloyd’s Register, ABS and Bureau Veritas.

From a shipowner’s perspective, the most cost-effective way of handling the IHM is to outsource the work to Metizoft, rather than investing in trained personnel and equipment to deal with the requirements in-house. Metizoft’s HazMat Experts are located at key locations across the globe: Norway, Singapore and Shanghai. Additionally, we have partners located in Netherlands, Scotland and France.

IHM Requirements

 • EU-flagged newbuildings are required to have onboard a verified IHM with a Statement of Compliance at the earliest by 31 December 2015 and at the latest by 31 December 2018.

 • Existing EU-flagged vessels are required to have onboard a verified IHM with a Statement of Compliance at the latest by 31 December 2020 (From 19 December 2016, all ships that are to be recycled are required to have an IHM on board).

 • Non-EU-flagged vessels calling at EU ports are also required to have onboard a verified IHM with a Statement of Compliance at the latest by 31 December 2020.

  Norsk versjon:

  "Vi er glade for å se at flere og flere cruiserederier ser nytten av å bruke Metizofts erfaring og løsning for vedlikehold og oppdatering av Inventory of Hazardous Materials (IHM), som er regulert av EUs Ship Recycling Regulation", sier markedssjef Øyvind Sundgot.

  Viking Line opererer syv cruiseskip i Østersjøen. Det vil bli gjennomført HazMat-inspeksjoner på alle fartøy før de går over i IHM-vedlikehold. Det første skipet som vil bli håndtert av Metizoft er M/S Viking Cinderella, som seiler mellom Mariehamn og Stockholm.

  "Vi ser på vedlikehold av IHM som noe som ikke inngår i vår kjernevirksomhet, så vi er fornøyde med å nå en avtale med Metizoft som har lang erfaring i å gjøre denne jobben", sier Fleet Manager hos Viking Line, Joacim Westerlund.

  Metizofts løsning vil sikre at Viking Lines fartøyer vil overholde reguleringer relatert til IHM gjennom hvert enkelt fartøys livssyklus. Med mer enn ti års erfaring på feltet, er selskapets løsning brukt med god erfaring innen flere segmenter i den maritime industrien. Løsningen er også sertifisert av flere klasseselskaper, inkludert DNV GL, Lloyd's Register, ABS og Bureau Veritas.

  Fra en reders perspektiv så er den mest lønnsomme måten å håndtere IHM på å sette ut arbeidet til Metizoft. Alternativet er å investere i kvalifisert personell og utstyr for å takle kravene selv. Metizofts HazMat-eksperter er strategisk plassert rundt om i verden: Norge, Singapore og Shanghai. I tillegg har vi partnere i Nederland, Skottland og Frankrike.

  IHM-krav

 • EU-flaggede nybygg har krav på seg til å ha et verifisert IHM med et "Statement of Compliance" om bord tidligst 31. desember 2015 og senest 31. desember 2018.

 • Eksisterende EU-flaggede fartøyer har krav på seg til å ha et verifisert IHM med et "Statement of Compliance" om bord senest 31. desember 2020 (Fra og med 19. desember 2016 må også alle fartøyer som skal hugges opp ha et IHM om bord).

 • Fartøy uten EU-flagg som ankrer opp eller legger til i EU-havner har også krav på seg til å ha et verifisert IHM med et "Statement of Compliance" om bord senest 31. desember 2020.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 29.08.2018
  • Ecocircle Shipowner
  •  
 • News Search

  Related services