Frontline Management Ltd chooses Metizoft on IHM

Norsk tekst i bunnen av artikkelen

Frontline and Metizoft have signed a framework agreement on inspections and maintenance of the Inventory of Hazardous Materials (IHM).

"We are very pleased and humble to be the exclusive partner in the environmental requirements for Frontline. The collaboration shows that they are strategic in their choices in terms of future requirements, which are now a reality,” says Gry Cecilie Sydhagen, CEO of Metizoft.

The IHM framework agreement includes the oil tanker fleet of Frontline Ltd. and the dry bulk fleet of Golden Ocean – amounting to a total of 180 vessels.

Frontline is a world-leading oil tanker shipping company in the VLCC, Suezmax and Suezmax OBO classes – with its primary business being transportation of crude oil. They have offices in Bermuda, London, Glasgow, Oslo and Singapore.

Golden Ocean is a world-leading dry bulk shipping company with vessels in the Panamax, Capesize and Ultramax classes. The company has offices in Bermuda, Oslo and Singapore.

“Metizoft has proven on behalf of several major players in the industry that we can handle both inspections and maintenance of the Inventory of Hazardous Materials. We want to meet the requirements on behalf of shipowners,” concludes Sydhagen.Norsk tekst:

Frontline og Metizoft har inngått en rammeavtale på inspeksjoner og oppdatering av Inventory of Hazardous Materials (IHM).

“Vi er veldig fornøyde og ydmyke over å være eksklusiv partner innen imøtekommelse av miljøkrav for Frontline. Dette samarbeidet viser at de er strategiske i sine valg når det kommer til fremtidige krav, som nå er en realitet,» sier Gry Cecilie Sydhagen, CEO hos Metizoft.

IHM-rammeavtalen inkluderer flåten av oljetankere i Frontline Ltd. og flåten av tørrlastskip i Golden Ocean – og omhandler dermed totalt 180 skip.

Frontline er et verdensledende oljetankrederi med fartøy i VLCC, Suezmax og Suezmax OBO-klassene – og fokuserer hovedsakelig på transport av råolje. De har kontorer i Bermuda, London, Glasgow, Oslo og Singapore.

Golden Ocean er et verdensledende tørrlastrederi med fartøy i Panamax, Capesize og Ultramax-klassene. Selskapet har kontorer i Bermuda, Oslo og Singapore.

«Metizoft har på vegne av mange store aktører i bransjen bevist at vi kan håndtere både inspeksjoner og oppdatering av Inventory of Hazardous Materials. Vi ønsker å møte kravene på vegne av rederier,» avslutter Sydhagen.

For ytterligere spørsmål angående denne avtalen, ta kontakt med markedssjef Øyvind Sundgot – Tlf: 41 77 77 55, E-post: oyvind.sundgot@metizoft.com.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 01.06.2018
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services