Metizoft Signs Greenlogger DMS Contract

(An english version of the text is available at the bottom)

Mare Safety har vært kunde hos Metizoft siden 2012. Metizoft kvalitetssikrer underleverandører, produserer og sender ut IHM- og Non-Asbestos-dokumentasjon til verft og redere på Mare Safety sine vegne.

Som første leverandør har nå Mare Safety også blitt pilotkunde for vårt dokumenthåndteringssystem, Greenlogger DMS. Dette er et system som i utgangspunktet fokuserer på alt av dokumentasjon for skip, men som også har blitt bygd om til å kunne være et dokumenthåndteringsverktøy for leverandører. Systemet har blitt skreddersydd for å dekke Mare Safety sine behov, og vi ser frem til et godt samarbeid også innenfor dette feltet.

Metizoft tilbyr også en rekke andre nye dokument-tjenester opp mot leverandører, inkludert MED (Marine Equipment Directive), REACH, RoHS og Conflict Minerals. Disse tjenestene imøtekommer en rekke EU-regelverk såvel som internasjonale regelverk innenfor helse, miljø og sikkerhet. Ved å sette bort disse dokument-oppgavene til Metizoft, kan leverandører fokusere på sine kjerneoppgaver i den daglige driften.


Fra venstre: Hogne Trettø (Senior Purchaser Rescue Boats, Mare Safety), Alexander Elvanes (Sales Executive Galley, Mare Safety) og Øyvind Sundgot (CMO, Metizoft).


English version:

Mare Safety has been a customer at Metizoft since 2012. Metizoft provides quality assurance of sub suppliers, as well as compiling and issuing IHM and Non-Asbestos documentation to shipyards and shipowners on behalf of Mare Safety.

As the first supplier, Mare Safety has now become a pilot customer for our document management system, Greenlogger DMS. It's a system that initially focused on all documentation for a ship, which has now been modified to cover Mare Safety's needs. We look forward to a good cooperation in this area as well.

Additionally, Metizoft offers a wide range of new services to suppliers, including MED (Marine Equipment Directive), REACH, RoHS and Conflict Minerals. These services meet the requirements of a range of EU regulations as well as international regulations regarding health, safety and environment. By outsourcing these document obligations to Metizoft, the suppliers can focus on their core area of business.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 28.06.2016
  • Ecocircle Supplier
  •  

News Search

Related services