Metizoft Signs New REACH and Conflict Minerals Agreement

The text is available in English further down the page.

Metizoft har gleden av å annonsere en utvidelse av Dokumentavtalen med Optimera Saint Gobain sin marine divisjon, som dekker REACH og Conflict Minerals-reguleringer. Vi håndterer allerede Optimera Marine sin dokumentasjon relatert til IHM, Non-Asbestos og MED.

REACH

For å kunne sikre et høyt HMS-nivå, sørger REACH for at bedrifter må vurdere og holde oversikten over risiko forbundet med kjemikalier i sine produkter. De må også levere relevant sikkerhetsinformasjon til sine brukere.

Conflict Minerals

Conflict Minerals (for øyeblikket Gull, Tantal, Tinn og Wolfram) forsøker å forhindre at bedrifter bruker mineraler og metaller som stammer fra illegal gruvedrift i konfliktområder. Målet er å redusere finansiering av væpnede grupper såvel som å redusere antall menneskerettighetsbrudd. Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo var utslagsgivende for Conflict Minerals.

English version:

Metizoft is pleased to announce an expansion of the Document Agreement with Optimera Saint Gobain's marine division, covering REACH and Conflict Minerals regulations. We already handle Optimera Marine's documentation related to IHM, Non-Asbestos and MED regulations.

REACH

In order to ensure a high level of protection of human health and the environment, REACH makes businesses responsible for assessing and managing the risks posed by chemicals in their products and providing appropriate safety information to their users.

Conflict Minerals

Conflict Minerals (currently Gold, Tantalum, Tin and Tungsten) are aiming to prevent businesses from utilizing minerals and metals stemming from illegal mining activity in conflict areas, sparked by the conflict in the Democratic Republic of Congo. The aim is to reduce the financing of armed groups as well as reducing the number of human rights abuses.

  • Published by: Tonje Frøystad Garvik
  • 11.11.2015
  • Ecocircle Supplier
  •  

News Search

Related services