Metizoft Employees Are Now Certified HazMat Experts

(The text is available in English further down)

Metizoft er for øyeblikket inne i en prosess hvor bedriften blir sertifisert som «HazMat Expert»-selskap av DNV GL. De ansatte har allerede blitt sertifiserte som HazMat-eksperter av DNV GL. Prosessen gikk gjennom følgende temaer i detalj:


 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Evaluering av forhold ombord skip
 • Klargjøring av inspeksjon ombord skip
 • Kommunikasjons- og programvareverktøy
 • Trygge arbeidsforhold
 • Gjennomføring av inspeksjon ombord skip
 • Prøvetaking og statistikk
 • Analysering av prøver
 • Tolking av analyseresultater
 • Produksjon av skipsspesifikt IHM

Som DNV GL-sertifiserte HazMat-eksperter har våre ansatte nå enda større kunnskap og kompetanse innen farlige stoff ombord i skip. Blant Metizoft sine tjenester finner vi nå «IHM Inspection».

Gjennom en IHM-inspeksjon sender vi en inspektør ombord i ditt eksisterende skip for å ta HazMat-prøver fra forskjellige steder for innsending til laboratorietesting. Resultatet av inspeksjonen og laboratorietestingen bruker vi til å produsere et «Inventory of Hazardous Materials» (IHM); et detaljert dokument som beskriver plassering og mengde farlige stoff tilstede i skipet.


Øyvind, Tonje, Frode og Gry på gruppearbeid under sertifiseringen


English version:

Metizoft is currently in the process of becoming a certified HazMat Expert company by DNV GL. Our employees have already become certified HazMat Experts by DNV GL. The certification process covered the following subjects in detail:

 • Knowledge on relevant legislation
 • Evaluation of onboard situation
 • Preparation for onsite inspection
 • Communication and software tool
 • Safe working conditions
 • Conduction of onboard inspections
 • Taking of samples & statistics
 • Analysis of samples
 • Interpretations of analysis results
 • Preparation of ship specific IHMs

As DNV GL certified HazMat Experts, our employees now have even greater knowledge and competence in the field of hazardous materials found aboard vessels. Among the Metizoft services offered we now find IHM Inspection.

Through an IHM Inspection, we send an inspector aboard your existing vessel to take HazMat samples from various locations for laboratory testing. The results of the inspection and laboratory testing are used to compile an Inventory of Hazardous Materials (IHM); a detailed document that describes the location and amount of hazardous materials present in the vessel.

 • Published by: Gry Cecilie Sydhagen
 • 07.09.2015
 • Ecocircle Shipowner
 •  

News Search

Related services