Metizoft Presented to the Crown Prince of Norway

(The text is available in English below)

Kronprins Haakon var nylig på besøk hos Ulstein Group, og Metizoft's CEO og grunnlegger Gry Cecilie Sydhagen fikk æren av å presentere vår virksomhet under besøket. Vikebladet Vestposten dekket saken her.

Metizoft tilbyr blant annet IHM (Inventory of Hazardous Materials) for skip, med det mål for øyet å redusere forurensing såvel som å øke sikkerheten for mannskap og passasjerer. Gjennom et IHM kan også skipsresirkulering planlegges på en bedre måte for å heve sikkerheten for dem som arbeider med dette.

English version:

HRH Crown Prince Haakon of Norway recently visited Ulstein Group as part of a one-day trip to the county of Møre & Romsdal, Norway. During the visit, our CEO and founder Gry Cecilie Sydhagen presented Metizoft and its activities to the Crown Prince. The local newspaper Vikebladet Vestposten covered the visit here.

Among Metizoft's core offerings are the compilation of IHMs (Inventory of Hazardous Materials) to ships, with the aim of reducing environmental pollution as well as increasing the safety of crew and passengers. The IHM will also enable a more controlled dismantling of a ship at its end of life, aiming to increase the safety of workers at ship recycling yards.

Photo credit: Vikebladet Vestposten

  • Published by: Gry Cecilie Sydhagen
  • 17.06.2015
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services