New Contracts With Kleven Maritime

(An english version of this text is available at the bottom.)

Som en del av Metizoft's rammeavtale med den norske skipsverftgruppen Kleven Maritime, er vi glade for å kunne annonsere ikke mindre enn syv nye kontrakter som dekker MZ IHM og MZ Non-Asbestos. Metizoft vil levere MZ IHM og MZ Non-Asbestos til syv nybygg, inkludert seks ankerhåndteringsfartøy som skal overleveres til Maersk i 2016 og 2017 - såvel som ett spesialskip for diamantutvinning som skal overleveres til De Beers i 2016.

Vi ønsker å takke Kleven Maritime for å gjøre det mulig for Metizoft å levere sine tjenester for grønn skipsresirkulering til syv nye, innovative fartøy. Vi ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med Kleven Maritime i en utfordrende tid for den maritime industrien.

English version:

As part of Metizoft's frame agreement with the Norwegian shipyard group Kleven Maritime, we're happy to announce no less than seven new contracts covering MZ IHM and MZ Non-Asbestos. Metizoft will provide MZ IHM and MZ Non-Asbestos to seven newbuildings, including six anchor handlers to be delivered to Maersk in 2016 and 2017 as well as one diamond mining vessel to be delivered to De Beers in 2016.

We want to thank Kleven Maritime for enabling Metizoft to provide its green ship recycling services to another seven state-of-the-art vessels. We look forward to continue our strong cooperation with Kleven Maritime during a challenging time for the maritime industry.

  • Published by: Gry Cecilie Sydhagen
  • 02.06.2015
  • Ecocircle Shipyard
  •  

News Search

Related services