New Contract and New Vacancies

Norsk tekst i bunnen av artikkelen

Metizoft and Viking Line have entered into a framework agreement on IHM inspections and maintenance. The first vessel to receive an Inventory of Hazardous Materials will be M/S Cinderella. This is a cruise ship that sails between Mariehamn and Stockholm in the Baltic Sea.

Metizoft is pleased to see that an increasing number of cruise owners are choosing our life cycle solutions to meet the EU Ship Recycling Regulation for their vessels.

As a result of increased activity and new contracts, we’re now looking for more skilled employees:

HazMat experts / Maritime specialists3 new vacancies

Application deadline: July 18th

Metizoft is seeking someone with an interest in environmental issues and the maritime industry. Whether you are newly educated or a senior, we encourage you to apply.

Qualifications

 • maritime or technical education
 • necessary training will be given
 • innovative and the ability to be self managed

  Tasks

 • environmental inspections onboard existing ships
 • data entry of ship data in databases

  The vacancies require some traveling in periods, for national and global projects.

  Contact persons

  Jan Rune Dalsøren:

  Phone: +47 92 62 42 02

  Email: janrune.dalsoren@metizoft.com


  Olav Lauvås:

  Phone: +47 45 47 13 16

  Email: olav.lauvaas@metizoft.com

  Norsk versjon:

  Metizoft og Viking Line har inngått rammeavtale for IHM-inspeksjoner samt vedlikehold og oppdatering av IHM. Det første skipet som vil få et IHM er M/S Cinderella. Dette er et cruiseskip som seiler mellom Mariehamn og Stockholm i Østersjøen.

  Metizoft er fornøyd med å se at stadig flere cruiserederier velger våre løsninger for overholdelse av EUs regelverk innen skipsresirkulering for sine skip.

  Som et resultat av økt aktivitet og nye kontrakter, søker vi nå etter flere dyktige folk:

  HazMat eksperter / Maritime spesialister  3 ledige stillinger

  Søknadsfrist: 18. juli

  Metizoft søker noen som har interesse innen miljø og maritim næring. Uansett om du er nyutdannet eller senior, så oppfordrer vi deg til å søke.

  Kvalifikasjoner

 • maritim eller teknisk utdanning
 • det vil bli gitt nødvendig opplæring
 • innovativ og selvgående

  Arbeidsoppgaver

 • miljøinspeksjon av eksisterende fartøy
 • innlegging av skipsdata i databaser

  Stillingene innebærer en del reising i perioder, på nasjonale og globale prosjekter.

  Kontaktpersoner

  Jan Rune Dalsøren:

  Tlf: 92 62 42 02

  E-post: janrune.dalsoren@metizoft.com


  Olav Lauvås:

  Tlf: 45 47 13 16

  E-post: olav.lauvaas@metizoft.com

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 29.06.2018
  • Ecocircle Shipowner
  •  
 • News Search

  Related services