Increase in HazMat Inspections

English version can be found below.

Aktiviteten hos Metizoft er økende etter sommeren, med flere nye prosjekter på trappene. De siste månedene har vi sett økt etterspørsel etter HazMat-inspeksjoner ombord i eksisterende fartøy.

Som et resultat av dette har vi styrket vårt team med en ny HazMat-inspektør. Den nye HazMat-inspektøren er Olav Lauvås, som har bred bakgrunn innen tekniske prosjekter i den maritime industrien i Norge.

I neste uke vil Metizoft utføre en HazMat-inspeksjon ombord i et cruiseskip, slik at vi kan produsere et Inventory of Hazardous Materials (IHM). Alle skip som seiler med EU-flagg såvel som alle skip med flagg fra andre land som legger til havns i EU-land, er påkrevd å ha et IHM ombord i følge EU's lovverk for skipsresirkulering (EU Ship Recycling Regulation).

Om du eier eller drifter skip som rammes av EU's regelverk, så anbefaler vi sterkt å ta kontakt med Metizoft for å motta mer informasjon.

English version:

The activity at Metizoft is increasing after the summer, with several new projects on the road map. In recent months we've seen an increase in the demand for HazMat Inspections on board existing vessels.

As a result of this, we've strengthened our team with a new HazMat Inspector, Mr. Olav Lauvås, who has an extensive technical project background from the maritime industry in Norway.

Next week, Metizoft will perform a HazMat Inspection on board a cruise ship in order to produce an Inventory of Hazardous Materials (IHM). All ships flying the flag of an EU member state as well as ships flying the flag of a third country when calling at EU ports, are according to the EU Ship Recycling Regulation (EU SRR) required to have an IHM on board by the end of 2020.

If you own or manage ships that are affected by the EU SRR, we highly recommend getting in touch with Metizoft to receive more information.

  • Published by: Gry Cecilie Sydhagen
  • 23.08.2017
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services